Articles, Blog

Guide to return rental car at T2 Frankfurt Airport

Guide to return rental car at T2 Frankfurt Airport


Khi đến gần sân bay, nên quan sát biển chỉ dẫn giao thông đường đến ga T2 thay vì theo Google Map hay bản đồ GPS trên xe, vì các khu vực này có thể đang trong tình trạng sửa chữa mà Google Map chưa cập nhật kịp Tiếp tục chạy theo biển chỉ dẫn đến nhà ga T2 Quan sát biển chỉ dẫn để đi đúng làn đường tới nhà ga T2 Đến đây sẽ có biển hướng dẫn rẽ phải vào khu trả xe thuê. Nếu nhiều đồ, có thể lên khu Departure hạ đồ và người làm checkin, sau đó quay lại trả xe để đỡ phải bê đồ từ khu trả xe lên quầy checkin. Lấy thẻ vào khu Departure Sau khi hạ đồ và người tại khu Departure, đánh xe đi tiếp xuống chỗ trả xe thuê Đi ra ngoài trạm soát vé và nhìn biển chỉ đường màu xanh lá cây để quay lại nhà ga T2 (quay lại chỗ vào ban đầu, để ra khu trả xe) Đến đây, nhìn biển chỉ dẫn rẽ trái sang khu trả xe thuê đi ngang qua đường để rẽ vào đường dẫn đến khu trả xe thuê Tiếp tục chạy thẳng xuống hầm xe Tiếp tục chạy thẳng xuống hầm xe Tiếp tục chạy thẳng xuống hầm xe Đi sâu vào bên trong hầm xe Tiếp tục đi sâu vào trong, bên trái tường có in chỉ dẫn vị trí các hãng xe thuê Rẽ vào hãng xe thuê để trả xe. Nhớ mang hết đồ đạc trong xe khi trả xe Sẽ có nhân viên hãng xe ra kiểm tra, và in ticket xác nhận quẹt thẻ tín dụng tiền thuê xe Sẽ có nhân viên hãng xe ra kiểm tra, và in ticket xác nhận quẹt thẻ tín dụng tiền thuê xe

Tagged , ,

2 thoughts on “Guide to return rental car at T2 Frankfurt Airport

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *